Про Центр

Основним завданням Центру є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень за такими основними науковими напрямами:
♦ морські геологічні і геоекологічні дослідження, розроблення та удосконалення їх теоретико-методологічної і технічної бази;
♦ вивчення будови земної кори, процесів осадо- та рудоутворення, впливу морських геоекосистем на стан та життєдіяльність суспільства, пошуки родовищ корисних копалин, розроблення технологій підвищення ефективності вилучення корисних компонентів з мінеральної сировини.

Статут Центру

 

Ukrainian